Lựa chọn tư thế ngủ cho người đau lưng tưởng chừng như một công việc đơn