Vôi hóa cột sống là quá trình tự nhiên lão hóa khi thời gian trôi qua,