HỎI: Tôi thường đau khớp gối khi vận động có tiếng kêu ở khớp, sờ tay