Hiện nay khi đề cập đến thuốc chữa bệnh thoái hóa cột sống có hai lựa