Anh N.M bị bệnh thoát vị đĩa đệm, đã mổ nhưng 4 năm sau thì đau