Người làm việc văn phòng là đối tượng mắc thoái hóa đốt sống cổ nhiều nhất.