Con tôi năm nay 12 tuổi, cháu bị thấp khớp. Tôi nghe mọi người thường nói