Tôi là kỹ sư xây dựng, năm nay 42 tuổi. Hơn 1 tuần nay tôi rất