Chứng chuột rút thường xảy ra khi luyện tập thể thao, có thể gây ra bởi