Những đốt sống tạo thành cột sống ở sau lưng được chêm bởi những đĩa nhỏ