Theo khảo sát, trong cuộc sống có ít nhất 80% người có một lần bị đau