Có khá nhiều những người có tuổi,thỉnh thoảng hay thường xuyên bị mỏi cổ,đau cổ vai