Thoái hoá cột sống được coi là một trong những bệnh mạn tính, cần được điều