Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ ngày càng phổ biến, hiện nay phần lớn gặp