Thoái hóa cột sống thắt lưng biểu hiện là các cơn đau ê ẩm vùng thắt