Biểu hiện là tăng acid uric trong thời gian dài và tăng dịch khớp, dẫn tới