Địa chỉ liên hệ nhà thuốc

Thông tin liên hệ:

1. Trụ sở Hà Nội

tâm minh đường

2.Trụ sở Sài Gòn

an dược

Các bạn không ở địa bàn Hà Nội và Sài Gòn, gia đình có thể gửi thuốc thông qua xe khách hoặc chuyển phát nhanh.

Leave a Reply