Theo các chuyên gia, việc nâng nhấc hoặc mang các đồ vật, thậm chí vật nhẹ, đều có thể gây ra đau hoặc chấn thương lưng nếu không áp dụng các kỹ thuật và tư thế thích hợp.

Cách phòng ngừa đau lưng

Ủy ban An toàn quốc gia (Mỹ) đưa ra một số hướng dẫn giúp phòng ngừa chấn thương lưng, bao gồm: dành một khoảng thời gian để khởi động chân và lưng trước khi thực hiện các công việc liên quan nhiều tới động tác mang hoặc nâng nhấc các vật; sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động đối với tay và chân; sử dụng ghế đẩu hoặc thang chắc chắn để lấy những vật đặt ở tầm cao; đứng ở tư thế chân vững chắc. Nên nâng bằng chân, chứ không nâng bằng lưng và nên mang đồ vật sát người; cần có sự trợ giúp khi mang những vật quá nặng; nên huy động các cơ ở phía trước cơ thể để hỗ trợ cho lưng.